Seniorenanwalt24

Pomoč pri skrbništvu

pomoč starejšim občanom na celotnem ozemlju Zvezne republike

Seniorenanwalt24

Pomoč pri skrbništvu

Skrbništvo ni kratenje pravic. Včasih ljudje ne morejo več sami odločati in potrebujejo podporo, pomoč in zaščito. Če se stranke niso pripravile pooblastila za skrbništvo in drugi ne morejo delovati za njih, odredi skrbniško sodišče pravno skrbništvo. Pravno skrbništvo se odredi osebam, ki so starejše od 18 let niso več sposobne odločati same zase.

Pred odreditvijo ali preklicom skrbniškega postopka priporočamo pravno pomoč. Ob tem lahko najbolje zastopamo vaše interese in vam nudimo pomoč pri iskanju najboljše rešitve – za vas – tako v vlogi bolnika kot tudi njegovih svojcev.

Senioren Anwalt 24

Dobrodošli!

Pomoč pri skrbništvu

Odredba skrbništva

V primeru, da polnoletna oseba zaradi duševne bolezni ali telesne, duševne ali čustvene prizadetosti ni sposobna urejati svojih zadev v celoti ali deloma, odredi skrbniško sodišče na njegovo zahtevo ali po uradni dolžnosti zanj skrbnika, prvi odstavek § 1896 BGB.

Na zahtevo zadevne osebe ali njegovih svojcev lahko sprožimo postopek za ureditev njegovega pravnega skrbništva. Poleg tega se lahko na zahtevo zadevne osebe skrbnišemu sodišču podamo izjavo, da smo zanj pripravljeni sprejeti nalogo pravne pomoči in se strinjamo z našim imenovanjem za skrbnika zadevne osebe.

Pomoč pri skrbništvu

Preklic skrbništva

Odredba skrbništva ni dokončna zadeva. Zadevna oseba, pa tudi njegovi svojci ali ustanova za skrbništvo se lahko na odredbo skrbništva pritožijo s pravnimi sredstvi. Prav tako se lahko skrbnika zamenja ali pa razširi ali omeji njegove zadolžitve. Samo od sebe preverja sodišče najmanj vsakih sedem let, ali se skrbništvo nadaljuje v nespremenjeni obliki.

Proti sproženemu ali s strani skrbniškega sodišča že odrejenemu skrbništvu je mogoče vložiti pritožbo, če zadevna oseba z odredbo skrbništva ali z izbiro skrbnika ne strinja.

Please call us, and we will be happy to advise you!

Contact us for a free preliminary telephone consultation

Telephone: 0800 300 3355

Monday – Friday: 8:00 am – 10:00 pm
Saturday – Sunday: 8:00 am – 8:00 pm

Please write us, and we will be happy to advise you!

Contact us for a free preliminary E-Mail consultation