Seniorenanwalt24

Pomoč pri preventivnih ukrepih

pomoč starejšim občanom na celotnem ozemlju Zvezne republike

Seniorenanwalt24

Pomoč pri preventivnih ukrepih

V ospredju pravnih “preventivnih ukrepov” je tako imenovano pooblastilo v primeru nezmožnosti.

S pooblastilom v primeru nezmožnosti lahko pooblastite ljudi, ki jim zaupate, da rešujejo zadeve za vas v nujnih primerih. V vnaprejšnjem medicinskem napotilu boste lahko dali natančna navodila za zdravljenje določenih bolezni.

Svetujemo vam o možnostih in tveganjih predvidenega pooblastila, preučujemo obstoječa pooblastila v primeru nezmožnosti in vam pomagamo pri pridobivanju pravno zavezujočih pooblastil in napotil.

Senioren Anwalt 24

Dobrodošli!

Pomoč pri preventivnih ukrepih

Pooblastila v primeru nezmožnosti

S pooblastilom v primeru nezmožnosti lahko oseba pooblasti drugo osebo, da zanjo opravi vse ali določene naloge. Pooblastitelj mora biti v času izdaje pooblastila opravilno sposoben. Pooblaščenec naj praviloma uporabi pooblastilo le, če pooblastitelj – na primer zaradi demence, ki se je v tem času zgodil – ni več v stanju, da bi deloval za sebe. Dodelitev vnaprejšnjega pooblastila v primeru nezmožnosti predpostavlja brezpogojno osebno zaupanje pooblastitelja pooblaščencu.

Svetujemo vam glede pravne oblike pooblastila v primeru nezmožnosti. Preverjamo pooblastila, ki nam jih predložite, ter vam svetujemo glede pravnih tveganj in predstavimo alternativne pravne ureditve.

Pomoč pri preventivnih ukrepih

Skrbniško pooblastilo

Če polnoletna oseba zaradi duševne bolezni, telesne, duševne ali duhovne prizadetosti zase ne more urediti vseh ali nekaterih zadev, bo skrbniško sodišče na njegovo zahtevo ali po uradni dolžnosti imenovalo njegovega skrbnika, prva točka prvega odstavka § 1896 BGB. V skrbniškem pooblastilu je mogoče določiti, kdo bi moral biti skrbnik in kdo ne, če je potrebna ureditev skrbništva. Pri izbiri skrbnika mora skrbniško sodišče upoštevati predloge, podane v okviru skrbniškega pooblastila v okviru četrtega odstavka § 1897 BGB.

Zaradi učinkovitega skrbniškega pooblastila se lahko pogosto prepreči skrbništvo neznancev. Svetujemo vam pri izbiri primerne osebe in oblikovanju skrbnišega pooblastila.

Pomoč pri preventivnih ukrepih

Vnaprejšnje medicinsko napotilo

Vnaprejšnje medicinsko napotilo je dejanje, s katerim se oseba vnaprej strinja ali prepove zdravljenje, kot so zdravstveni pregledi, zdravniški posegi ali zdravljenje, če tega zase ni več sposobna storiti. Pri tem je odločilna prva točka prvega stavka § 1901a BGB. Vendar pa je treba vnaprej natančno določiti, pri katerih dogodkih medicinske narave se prične napotilo uporabljati in katere medicinske posege je treba izvesti oz. katere je treba izpustiti iz zdravljenja.

Vnaprejšnje medicinsko napotilo vsebuje različne negovalne, zdravstvene in pravne vidike. Svetujemo vam celovito o vidikih, ki jih je treba upoštevati, in vam pomagamo – na zahtevo tudi v posvetovanju z medicinskimi sestrami in zdravniki – pri pripravi individualnega medicinskega napotila.

Please call us, and we will be happy to advise you!

Contact us for a free preliminary telephone consultation

Telephone: 0800 300 3355

Monday – Friday: 8:00 am – 10:00 pm
Saturday – Sunday: 8:00 am – 8:00 pm

Please write us, and we will be happy to advise you!

Contact us for a free preliminary E-Mail consultation