Seniorenanwalt24

Pomoč pri oskrbi

pomoč starejšim občanom na celotnem ozemlju Zvezne republike

Seniorenanwalt24

Pomoč pri oskrbi

Soočenje s problematiko glede oskrbe je pomembno, ker se lahko potreba po oskrbi pojavi pri vsakem od nas. Ljudje živijo vedno dlje in njihovi družinski člani imajo vse manj možnosti, da jih negujejo. Zato je še toliko bolj pomembno, da se to pravočasno uredi in zagotovi oskrba na domu ali v ustreznih ustanovah za oskrbo. Poznavanje lastnih pravic je še posebej pomembno za doseganje optimalnega obsega storitev, prilagojenih individualnim potrebam.

Svetujemo vam glede vseh vprašanj o oskrbi in življenju v starosti, npr. o zakonodaji glede oskrbe in domov za starejše občane. Poleg tega nudimo pregled pogodb za ambulantno in bolnišnično oskrbo ter pogodb o zdravstveni negi.

Senioren Anwalt 24

Dobrodošli!

Pomoč pri oskrbi

Oskrba na domu

Oskrba na domu se najbolj približa željam prizadetih. Z oskrbo na domu prejmejo ljudje, ki potrebujejo oskrbo, gospodinjske, oskrbvalne in zdravstvene storitve v domačem okolju. Oskrbo lahko nudijo svojci v vlogi negovalcev, ambulantna oskrba, ki prihaja tedensko ali dnevno na dom, ali bolniške sestre ali negovalci, ki živijo v gospodinjstvu (“24-urna oskrba”).

Mnogim sporom in težavam s storitvami glede oskrbe, agencijami za zaposlovanje ter domačimi ali tujimi negovalci bi se bilo mogoče izogniti, če bi pred podpisom pogodbe jasno, kaj si obe strani želita. O pravnih vidikih oskrbe na domu vam svetujemo celovito in vas lahko zastopamo pri doslednem uresničujevanju vaših interesov glede na dodeljeno ali zaposleno osebje za oskrbo ali nego.

Pomoč pri oskrbi

Oskrba v ustanovah

Če oskrba in negovanje na domu s pomočjo ambulantnih storititev ni možna, prevzamejo to nalogo negovalne ustanove. Ponudba negovalnih ustanov je raznolika in postaja zaradi vedno daljše življenjske dobe ljudi vse bolj obsežna. Glede na stopnjo potrebe po pomoči in oskrbi so na voljo različni domovi za starejše občane in negovalne ustanove.

Pravica do oskrbe vključuje mnogo različnih vidikov. Oskrbo večinoma financira zavarovanje za dolgotrajno oskrbo. Svetujemo vam pri vseh pravnih vprašanjih v zvezi s kratkoročno oskrbo ali bolnišnično oskrbo, zlasti pri financiranju mesta v domu za starejše občane, pri sklenitvi zasebne pogodbe o bivanju v domu za starejše občane, glede vaših pravic v skladu z Zakonom o pogodbi glede bivanja in zdravstvene oskrbe (WBVG) in glede vaše pravice do nadomestila s strani zavarovanja za dolgotrajno oskrbo.

Please call us, and we will be happy to advise you!

Contact us for a free preliminary telephone consultation

Telephone: 0800 300 3355

Monday – Friday: 8:00 am – 10:00 pm
Saturday – Sunday: 8:00 am – 8:00 pm

Please write us, and we will be happy to advise you!

Contact us for a free preliminary E-Mail consultation