Seniorenanwalt24

Pomoč pri nasledstvu

pomoč starejšim občanom na celotnem ozemlju Zvezne republike

Seniorenanwalt24

Pomoč pri nasledstvu

Določitev nasledstva ima pogosto več namenov: zagotovitev ekonomske varnosti, pošteno obravnavo vseh družinskih članov, zmanjševanje davčnega brema in pri podjetnikih zagotavljanje neprekinjenega poslovanja.

Starejšim občanom in njihovim družinam ponujamo celovito svetovanje glede dednega prava in zakona o davku na dedovanje ter lahko s prevzemom izvršbe oporoke pomembno prispevamo k ohranjanju premoženja in izogibanju konfliktom.

Senioren Anwalt 24

Dobrodošli!

Pomoč pri nasledstvu

Oporoka

S pomočjo oporoke lahko zapustnik prekliče dedovanje na osnovi zakona v celoti ali ga do določene mere spremeni. V primeru dedovanja potem ne nastopi dedovanje na osnovi zakona, temveč na osnovi oporoke zapustnika in njegovih zahtev. Z določitvijo dediča ali dedičev, vzpostavitve dednega reda in ureditve zapuščine, ureditve delitve ali izvršitve oporoke, lahko oporočitelj zavestno in aktivno odloči, kaj bi bilo treba z njegovim življenjskim delom storiti v okviru prenosa premoženja. Obstajajo raznolike možnosti prenosa premoženja.

Naše stranke podpiramo pri sprejemanju odločitev in jih spremljamo pri prenosu premoženja, od donacij sredstev še v času njihovega življenja, preko oblikovanja oporok in predpisov, ki urejajo izvršbo oporoke, vse do ustanovitev fundacij in drugih pravnih subjektov, da se zagotovi ohranitev njihovega premoženja.

Pomoč pri nasledstvu

Izvršba oporoke

Z odredbo izvršbe oporoke se lahko učinkovito izvede zadnjo voljo zapustnika. Izvršitelj oporoke mora izvesti zapustnikovo zadnjo voljo in upravljati z njegovo zapuščino. Od njega se lahko zahteva, da zapuščino razdeli (tako imenovana izvršba postopka dedovanja) ali da z zapuščino določen čas upravljanja (tako imenovan trajn izvršba); seveda se lahko od njega zahteva tudi oboje. Na navodila dedičev izvršitelj ni vezan, izvajati mora samo poslednjo voljo zapustnika.

Z našim delom kot izvršiteljev oporok lahko razbremenimo dediče v za njih že tako stresnih situacijah. Vprašanje dedovanja je pogosto povezano s številnimi pravno zahtevnimi dejavnostmi, za katere bi dediči drugače potrebovali pravno ali davčno svetovanje. Poleg zmanjšanja delovne obremenitve dedičev, prispevamo k ohranjanju premoženja in zagotavljanja miru med dediči.

Please call us, and we will be happy to advise you!

Contact us for a free preliminary telephone consultation

Telephone: 0800 300 3355

Monday – Friday: 8:00 am – 10:00 pm
Saturday – Sunday: 8:00 am – 8:00 pm

Please write us, and we will be happy to advise you!

Contact us for a free preliminary E-Mail consultation