pomoč starejšim občanom na celotnem ozemlju Zvezne republike

Odvetnik za starejše občane 24

pomoč starejšim občanom na celotnem ozemlju Zvezne republike

pomoč starejšim občanom na celotnem ozemlju Zvezne republike

Odvetnik za starejše občane 24

Odvetnik za starejše občane 24 (Senioren Anwalt 24) obravnava starejše občane in njihove sorodnike po vsej Nemčiji in nudi pomoč pri pravnih zadevah starejših občanov.

Nudimo pravno pomoč pri vseh vprašanjih, ki se nanašajo na pravne zadeve starejših občanov, in sicer predvsem

– pri oblikovanju pooblastila v primeru nezmožnosti in vnaprejšnjega medicinskega napotila,

– pri pogodbenih dogovorih za domačo ali bolnišnično oskrbo,

– pri zaporedju ali preklicu sodnih nadzornih ukrepov in

– pri oblikovanju oporočnega dogovora o dedovanju premoženja.

Starejšim občanom svetujemo in jih zastopamo izvensodno in sodno, razvijamo pravne rešitve in jih izvajamo skupaj s starejšimi občani in njihovimi sorodniki.

Poleg zaupnega partnerstva je naš glavni poudarek na raziskovanju in uresničevanju dejanske volje zadevnih starejših občanov.

Delujemo kot osrednja kontaktna točka za vsa pravna vprašanja glede starejših občanov in imamo veliko strokovnega znanja na področju pravic starejših državljanov, in sicer

– pokojninsko pravo in pravo glede varstva polnoletnih oseb,

– pravo glede oskrbvanja in zakonodaja glede domov za starejše občane,

– družinsko pravo in dedno pravo,

– nepremičninsko pravo in zakonodaja glede zemljiškega lastništva,

– zakonodaja o bančništvu in zakon o kapitalskih trgih.

Ko gre za poslovno ali oporočno sposobnost, najemamo specializirane zdravnike, usklajujemo njihovo delo in povzemamo rezultate, tako da lahko tudi pri teh pravnih vprašanjih zagotovimo ponudbo vse iz ene roke.

Sedež sodne pisarne se nahaja v Münchnu, hčerinske pisarne so v Augsburgu, Ulmu, Stuttgartu, Karlsruheju, Leipzigu in Berlinu.
Na naši lokaciji v Zürichu nudimo tudi nasvete o švicarskem pravu in ukrepamo tudi v mednarodnih primerih.

Senioren Anwalt 24

Dobrodošli!

Senioren Anwalt 24

Kompetence glede prava za starejše občane

  • Zakon o pokojninskih pravicah in oskrbi

  • Zakondaja o oskrbi in o domovih za starejše občane

  • Družinsko in dedno pravo

  • Nepremičninsko pravo in zakonodaja glede zemljiškega lastništva

  • Bančno pravo in zakonodaja o kapitalskih trgih

  • Delovno pravo za tuje gospodinjske delavce

Please call us, and we will be happy to advise you!

Contact us for a free preliminary telephone consultation

Telephone: 0800 300 3355

Monday – Friday: 8:00 am – 10:00 pm
Saturday – Sunday: 8:00 am – 8:00 pm

Senioren Anwalt 24

VPRAŠANJA GLEDE OPRAVILNE IN OPOROČNE SPOSOBNOSTI

Vedno več ljudi danes dosega visoko starost. Žal se s starostjo povečuje tveganje duševnih bolezni. Zato namenjamo pri vseh pravnih poslih posebno pozornost obstoju opravilne in oporočne sposobnosti udeleženih starejših občanov.

Senioren Anwalt 24

Pravno vprašanje glede opravilne sposobnosti

Opravilna sposobnost je sposobnost samostojnega opravljanja pravnih poslov. Civilni zakonik (BGB) obravnava vse ljudi v bistvu kot opravilno sposobne, in § 104 ss BGB ureja le izjeme glede pravilne sposobnosti, in sicer omejeno opravilno sposobnost in poslovno nezmožnost.

Opravilno nesposobni so – poleg mladoletnikov, mlajših od sedmih let – tudi osebe, ki so v stanju patološke motnje duševne dejavnosti, ki izključuje odločitve po svobodni volji in po svoji naravi ni le začasna, primerjaj § 104 BGB. Izjave volje oseb, ki niso opravilno sposobne, so neveljavne, primerjaj § 105 BGB. Demenca, duševna zaostalost, blodnje in halucinacije, alkoholizem in motnje razpoloženja se obravnavajo kot bolezenske motnje duševne dejavnosti. Za prizadete bo skrbstveno sodišče – če je potrebno – imenovalo skrbnika kot pravnega zastopnika, § 1896 BGB.

Senioren Anwalt 24

Pravno vprašanje glede oporočne sposobnosti

V skladu s četrtim odstavkom § 2229 BGB oseba, ki zaradi posledic morbidne motnje duševne dejavnosti, zaradi duševnih pomanjkljivosti ali zaradi motnje zavesti, ne more dojeti pomena izjave volje in delovati v skladu s tem, ne more napisati oporoke.

Obstoj oporočne sposobnosti se smatra za normalno situacijo. Njen neobstoj je izjema in ga mora torej dokazati oseba, ki se sklicuje na opravilno ali oporočno sposobnost zapustnika. Če ostajajo dvomi, izhaja zapuščinsko sodišče iz oporočne sposobnosti.

Please write us, and we will be happy to advise you!

Contact us for a free preliminary E-Mail consultation