Seniorenanwalt24

Pomoc pri starostlivosti

právna pomoc pre seniorov v celej krajine

Seniorenanwalt24

Pomoc pri starostlivosti

Zariadiť si tému starostlivosti je veľmi dôležité, pretože raz ju môže potrebovať každý z nás. Ľudia sú čoraz starší a čoraz zriedkavejšie sa o nich môžu postarať členovia rodiny. O to dôležitejšie je vykonať načas opatrenia pre zaistenie starostlivosti doma alebo vo vhodnom zariadení. Obzvlášť dôležitá je pri tom znalosť vlastných práv, aby ste získali ponuku služieb, ktoré sú zamerané na vaše individuálne potreby.

Poradíme vám o všetkých otázkach ohľadne starostlivosti a bývania na starobu, t.j. o práve na opateru a práve na domov. Okrem toho ponúkame preskúmanie zmlúv o ambulantnej aj stacionárnej starostlivosti a opatere.

Senioren Anwalt 24

Vitajte!

Pomoc pri starostlivosti

Domáca starostlivosť

Domáca starostlivosť sa objavuje v predstavách dotknutých osôb najčastejšie. Pri domácej starostlivosti dostanú opatrované osoby domáce, opatrovateľské a lekárske zaopatrenie v domácom prostredí. Zaopatrenie od opatrujúcich príslušníkov sa môže vykonávať formou ambulantnej služby starostlivosti, ktorá chodí domov týždenne alebo každý deň, alebo prostredníctvom ošetrovateľov a opatrovateľov, ktorí žijú v domácnosti (24-hodinová starostlivosť).

Mnohým sporom a problémom s opatrovateľskými službami, sprostredkovateľskými agentúrami a domácimi či zahraničnými opatrovateľmi sa dá vyhnúť, ak by si v čase uzatvárania zmluvy obe strany všetko vyjasnili. Kompletne vám poradíme o právnych aspektoch domácej starostlivosti a môžeme následne zohľadniť vaše záujmy voči vyžiadaným alebo povereným ošetrovateľom či opatrovateľom.

Pomoc pri starostlivosti

Starostlivosť v zariadeniach

Ak opatera alebo starostlivosť doma formou ambulantných služieb neprichádza do úvahy, túto úlohu prevezmú stacionárne opatrovateľské zariadenia. Ich ponuka je široká a kvôli neustále rastúcej dĺžky života je čoraz pestrejšia. Podľa stupňa potreby pomoci a starostlivosti rozlišujeme medzi starobincami, domovmi dôchodcov a opatrovateľskými ústavmi.

Do práva na starostlivosť patrí množstvo jednotlivých aspektov. Starostlivosť sa platí v zásade z poistenia. Poradíme vám pri všetkých právnych otázkach v súvislosti s krátkodobou aj plnou stacionárnou starostlivosťou, hlavne pri financovaní miesta v domove, pri uzatváraní súkromnoprávnej zmluvy z domovom, o vašich právach podľa zákona o bývaní a starostlivosti (WBVG) a o vašich nárokoch z poistenia starostlivosti.

Please call us, and we will be happy to advise you!

Contact us for a free preliminary telephone consultation

Telephone: 0800 300 3355

Monday – Friday: 8:00 am – 10:00 pm
Saturday – Sunday: 8:00 am – 8:00 pm

Please write us, and we will be happy to advise you!

Contact us for a free preliminary E-Mail consultation