Seniorenanwalt24

Pomoc pri opatere

právna pomoc pre seniorov v celej krajine

Seniorenanwalt24

Pomoc pri opatere

Opatera neznamená zbavenie práv. Ľudia sa niekedy nedokážu viac sami rozhodovať a potrebujú podporu, pomoc a ochranu. Ak dotknutí nevykonali plnú moc pre opateru a ostatní za nich nemôžu konať, opatrovnícky súd nariadi právne opatrovanie. Právne opatrovanie dostávajú osoby nad 18 rokov, ktoré nie sú schopné sa sami za seba rozhodovať.

Keď sa zvažuje nariadenie konania o opatere alebo jeho zrušenie, potrebujete pomoc advokáta. Dokážeme zastupovať vaše záujmy a pomôcť nájsť najlepšie riešenie, či už ako dotknutá osoba alebo jej rodinný príslušník.

Senioren Anwalt 24

Vitajte!

Pomoc pri opatere

Nariadenie opatery

Ak dospelá osoba nedokáže z dôvodu psychickej choroby alebo iného telesného alebo duševného postihnutia vybavovať všetky svoje záležitosti alebo ich časť, opatrovnícky súd mu na jeho žiadosť alebo na žiadosť úradu určí opatrovníka, § 1896 ods. 1 veta 1 BGB.

Na žiadosť dotknutej osoby resp. na podnet rodinného príslušníka môžeme požiadať o nariadenie zákonného opatrovníka. Okrem toho môžeme na žiadosť dotknutej osoby vysvetliť opatrovníckemu súdu, že sme pripravený s prevzatím právnej opatery a súhlasíme s objednaním v roli opatrovníka.

Pomoc pri opatere

Zrušenie opatery

Vymenovanie opatrovníka nie je navždy. Opatrovaná osoba, ale aj rodinní príslušníci a opatrovateľské úrady môžu podať právne prostriedky proti opatere. Opatrovník sa môže takisto meniť alebo sa môže rozširovať či obmedzovať okruh jeho úloh. Súd sám od seba kontroluje najmenej raz za 7 rokov, či sa má v opatere pokračovať bezo zmien.

Môžeme podať sťažnosť na vyžiadanú alebo súdom nariadenú opateru, ak dotknutá osoba nesúhlasí s nariadením opatery alebo s výberom opatrovníka.

Please call us, and we will be happy to advise you!

Contact us for a free preliminary telephone consultation

Telephone: 0800 300 3355

Monday – Friday: 8:00 am – 10:00 pm
Saturday – Sunday: 8:00 am – 8:00 pm

Please write us, and we will be happy to advise you!

Contact us for a free preliminary E-Mail consultation