Seniorenanwalt24

Pomoc w zabezpieczeniu

Pomoc w zakresie praw osób starszych na terenie całego kraju

Seniorenanwalt24

Pomoc w zabezpieczeniu

Na pierwszym planie prawnego „zabezpieczenia” znajduje się tzw. pełnomocnictwo prewencyjne.

W pełnomocnictwie prewencyjnym i rozporządzeniu dotyczącym opieki mogą Państwo upoważniać osoby, które uznają za godne zaufania, do zajmowania się Państwa sprawami w nagłych przypadkach.

W ramach rozporządzenia woli pacjenta mogą Państwo zawrzeć precyzyjne instrukcje odnośnie do leczenia w konkretnych sytuacjach chorobowych.

Doradzimy Państwu w zakresie możliwości i zagrożeń związanych z planowanym udzieleniem pełnomocnictwa, dokonamy przeglądu istniejących pełnomocnictw prewencyjnych oraz pomożemy Państwu przy udzielaniu bezpiecznych pod względem prawnym pełnomocnictw i rozporządzeń.

Senioren Anwalt 24

Serdecznie witamy!

Pomoc w zabezpieczeniu

Pełnomocnictwo prewencyjne

Za pomocą pełnomocnictwa prewencyjnego dana osoba może upoważnić drugą osobę do wykonywania wszystkich lub niektórych zadań w jej imieniu. Mocodawca w chwili udzielenia pełnomocnictwa musi posiadać zdolność do czynności prawnych. Co do zasady, osoba, której udzielono pełnomocnictwa, powinna korzystać z pełnomocnictwa tylko wtedy, gdy osoba, która udzieliła pełnomocnictwa, nie jest już w stanie działać w swoim interesie, na przykład z powodu demencji, która wystąpiła w międzyczasie.

Warunkiem udzielenia pełnomocnictwa prewencyjnego jest nieograniczone osobiste zaufanie mocodawcy do pełnomocnika.

Doradzimy Państwu w kwestii sporządzenia pełnomocnictwa prewencyjnego. Zbadamy przedłożone nam przez Państwa pełnomocnictwa, doradzimy w zakresie ryzyka prawnego i przedstawimy Państwu alternatywne regulacje prawne.

Pomoc w zabezpieczeniu

Rozporządzenie w zakresie opieki

Jeżeli osoba pełnoletnia z powodu choroby psychicznej, upośledzenia fizycznego, umysłowego lub psychicznego nie jest w stanie dopełnić wszystkich lub części swoich obowiązków, sąd opiekuńczy powoła dla niej opiekuna na jej wniosek lub z urzędu, § 1896 § ust. 1 zdanie 1 BGB.

W rozporządzeniu opiekuńczym można określić, kto ma zostać opiekunem, a kto nie, jeżeli powołanie opiekuna jest konieczne.

Przy wyborze opiekuna sąd opiekuńczy winien wziąć pod uwagę sugestie zawarte w rozporządzeniu opiekuńczym w ramach § 1897 ust. 4 BGB.

Za pomocą skutecznego rozporządzenia o opiece można często zapobiec świadczeniu opieki przez osoby obce. Służymy radą w zakresie wyboru odpowiedniej osoby i sporządzeniu rozporządzenia o opiece.

Pomoc w zabezpieczeniu

Oświadczenie woli pacjenta

Oświadczenie woli pacjenta oznacza rozporządzenie, na mocy którego dana osoba z góry wyraża zgodę lub zakazuje procedur medycznych, takich jak badania lekarskie dotyczące do stanu zdrowia, zabiegi medyczne lub lecznicze, jeżeli nie jest już w stanie tego zrobić samodzielnie.

W tym przypadku decydujący jest § 1901a ust. 1 zdanie 1 BGB. Należy jednak z góry dokładnie określić, na jakie procedury medyczne będzie miała wpływ ta decyzja i jakie leczenie ma zostać zapewnione, a jakie zaniechane.

Oświadczenie woli pacjenta uwzględnia różne aspekty pielęgnacyjne, medyczne i prawne.

Świadczymy Państwu kompleksowe porady w zakresie aspektów, które należy wziąć pod uwagę i służymy pomocą – jeśli wyrażą Państwo wolę również w porozumieniu z pielęgniarkami i lekarzami – w sporządzeniu indywidualnego oświadczenia.

Please call us, and we will be happy to advise you!

Contact us for a free preliminary telephone consultation

Telephone: 0800 300 3355

Monday – Friday: 8:00 am – 10:00 pm
Saturday – Sunday: 8:00 am – 8:00 pm

Please write us, and we will be happy to advise you!

Contact us for a free preliminary E-Mail consultation