Seniorenanwalt24

Pomoc w sprawach spadkowych

Pomoc w zakresie praw osób starszych na terenie całego kraju

Seniorenanwalt24

Pomoc w sprawach spadkowych

Regulacja dziedziczenia ma często kilka celów: zabezpieczenie finansowe, sprawiedliwe traktowanie wszystkich członków rodziny, minimalizację obciążeń podatkowych oraz, w przypadku przedsiębiorców, zapewnienie ciągłości działalności przedsiębiorstwa.

Oferujemy osobom starszym i ich rodzinom kompleksowe doradztwo w zakresie prawa spadkowego i podatku od spadków, możemy przyczynić się również do zabezpieczenia majątku oraz wyeliminowania konfliktów poprzez przejęcie realizacji testamentu.

Senioren Anwalt 24

Serdecznie witamy!

Pomoc w sprawach spadkowych

Dyspozycje testamentowe

Na mocy dyspozycji testamentowej spadkodawca może unieważnić lub zmienić testament w całości lub w części. W przypadku śmierci spadkodawcy nie dochodzi do dziedziczenia zgodnie z przepisami ustawowymi, lecz zgodnie z regulacją dokonaną przez spadkodawcę w drodze rozporządzenia testamentowego. Poprzez ustalenie spadkobiercy czy też spadkobierców, wyznaczenie wcześniejszych i kolejnych spadkobierców oraz sporządzenie ostatniej woli, nakazu podziału lub wykonania testamentów, spadkodawca może świadomie i aktywnie decydować o tym, jak należy postępować z jego życiową spuścizną w ramach transferu majątku. Istnieje wiele możliwości przekazywania majątku.

Wspieramy naszych klientów w procesie podejmowania decyzji i pomagamy im w transferze majątku, poczynając od darowizn majątku w trakcie ich życia, poprzez sporządzanie rozporządzeń testamentowych i regulacji dotyczących wykonywania testamentu, kończąc na ustanawianiu fundacji i innych podmiotów prawnych, które zapewnią zachowanie majątku.

Pomoc w sprawach spadkowych

Wykonanie testamentu

Zarządzenie wykonania testamentu pozwala na skuteczne egzekwowanie woli spadkodawcy. Wykonawca musi wykonać ostatnią wolę testatora i przeprowadzić postępowanie spadkowe. Może zostać on powołany do podziału majątku (tzw. egzekucja likwidacyjna) lub do zarządzania spadkiem przez pewien okres czasu (tzw. egzekucja stała); oczywiście można wyrazić wolę zastosowania obu tych rozwiązań. Wykonawca nie jest związany instrukcjami spadkobierców, musi jedynie wdrożyć dyspozycje testamentowe spadkodawcy.

Dzięki naszej działalności w roli wykonawcy testamentu możemy odciążyć spadkobierców w sytuacji, która już jest dla nich obciążająca. Podział spadku wiąże się często z dużą ilością zawiłych czynności prawnych, wobec których spadkobiercy musieliby w przeciwnym razie szukać porady prawnej lub podatkowej. Oprócz odciążenia spadkobierców przyczyniamy się do zachowania własności i spokoju wśród spadkobierców.

Please call us, and we will be happy to advise you!

Contact us for a free preliminary telephone consultation

Telephone: 0800 300 3355

Monday – Friday: 8:00 am – 10:00 pm
Saturday – Sunday: 8:00 am – 8:00 pm

Please write us, and we will be happy to advise you!

Contact us for a free preliminary E-Mail consultation

München

Maximilianstr. 2
80539 München

Fon +49 89 2154679-50
Fax +49 89 2154679-52

muenchen@seniorenanwalt24.de

Augsburg

Werner-Haas-Str. 8
86153 Augsburg

Fon +49 821 570890-50
Fax +49 821 570890-52

augsburg@seniorenanwalt24.de

Ulm

Magirus-Deutz-Str. 12
89077 Ulm

Fon +49 731 141134-50
Fax +49 731 141134-52

ulm@seniorenanwalt24.de

Leipzig

Menckestr. 56
04155 Leipzig

Fon +49 341 242565-50
Fax +49 341 242565-52

leipzig@seniorenanwalt24.de

Berlin

Pariser Platz 6a
10117 Berlin

Fon +49 30 1208531-50
Fax +49 30 1208531-52

berlin@seniorenanwalt24.de

© 2017 • SENIORENANWALT24

IMPRESSUMDATENSCHUTZHAFTUNGSAUSSCHLUSS