Seniorenanwalt24

Segítség gondnokság esetén

Segítség az időseket érintő jogi kérdésekben egész Németországban

Seniorenanwalt24

Segítség gondnokság esetén

A gondnokság nem jogfosztás. Előfordul, hogy valaki már nem képes önálló döntéseket hozni, és támogatásra, segítségre és védelemre szorul. Ha az érintett senkinek nem adott cselekvőképtelenség esetére szóló meghatalmazást, és nincsenek olyan személyek, akik helyette cselekedhetnének, a gondnoksági bíróság elrendeli a jogi gondnokságot. Jogi gondnokság alá olyan 18 évnél idősebb embereket helyeznek, akik önálló döntéshozatalra képtelenek.

Gondnokság alá helyezési eljárás elrendelésének vagy megszüntetésének szándéka esetén tanácsos jogi segítséget kérni. Mi képviselni tudjuk érdekeit, és segítünk Önnek megtalálni a legjobb megoldást – akár érintettként, akár hozzátartozóként fordul hozzánk.

Senioren Anwalt 24

Üdvözöljük!

Segítség gondnokság esetén

A gondnokság elrendelése

Ha egy nagykorú személy mentális betegsége vagy testi, szellemi, illetve pszichikai fogyatékossága miatt egyáltalán nem, vagy csak részben képes ügyei intézésére, akkor a gondnoksági bíróság a személy kérelmére vagy hivatalból gondnokot rendel ki a számára, BGB 1896. § (1) bekezdés.

Az érintett kívánságára kérelmezhetjük a jogi gondnokság elrendelését, illetve ösztönözhetjük azt a hozzátartozók kívánságára. Továbbá az érintett kívánságára a gondnoksági bíróság felé nyilatkozatot tehetünk, hogy készek vagyunk a jogi gondnokságot mi magunk átvállalni, és egyetértünk a gondnokként való kijelöléssel.

Segítség gondnokság esetén

A gondnokság megszüntetése

A gondnokság elrendelése nem végleges állapot. A gondnokság alá helyezett személy, de a közeli hozzátartozók és a gondnokságért felelős hatóság is fellebbezéssel élhet a gondnoksággal szemben. Hasonlóképpen lehetőség van a gondnok lecserélésére, feladatkörének bővítésére és korlátozására. A bíróság hivatalból legalább hétévenként felülvizsgálja, hogy a gondnokság változtatás nélkül folytatható-e.

Panaszt emelhetünk egy elindított vagy a gondnoksági bíróság által már elrendelt gondnokság ellen, ha az érintett a gondnokság tényével vagy a gondnok személyének kiválasztásával nem ért egyet.

Please call us, and we will be happy to advise you!

Contact us for a free preliminary telephone consultation

Telephone: 0800 300 3355

Monday – Friday: 8:00 am – 10:00 pm
Saturday – Sunday: 8:00 am – 8:00 pm

Please write us, and we will be happy to advise you!

Contact us for a free preliminary E-Mail consultation