Segítség az időseket érintő jogi kérdésekben egész Németországban

Senioren Anwalt 24

Segítség az időseket érintő jogi kérdésekben egész Németországban

Segítség az időseket érintő jogi kérdésekben egész Németországban

Senioren Anwalt 24

A Senioren Anwalt 24 egész Németországra kiterjedően szólítja meg az időseket és hozzátartozóikat, valamint nyújt segítséget az időseket érintő jogi kérdésekben.

Jogi segítséget nyújtunk az időseket érintő jogi kérdésekben, különösen

– a cselekvőképtelenség esetére szóló meghatalmazások adása és előzetes egészségügyi rendelkezések tétele,

– az otthoni és a bentlakásos intézményekben biztosított gondozás szerződéses szabályozása,

– bíróság által hozott gondnoksági intézkedések elrendelése és megszüntetése és

– a vagyonutódlás végrendeletben történő szabályozásának kialakítása esetén.

Tanácsokat adunk időseknek és képviseljük őket bírósági és bíróságon kívüli ügyekben, jogi megoldásokat dolgozunk ki, és ezeket az idősekkel és hozzátartozóikkal közösen valósítjuk meg.

A bizalomra épülő partnerség mellett különös figyelmet fordítunk az érintett idősek valódi akaratának kiderítésére és megvalósítására.

Kulcsfontosságú partnernek tekintjük magunkat az idősek jogainak minden kérdésében, és ilyen összefüggésben magas szintű szaktudással rendelkezünk

– a gondoskodási jog és a gondnoksági jog,

– a gondozási jog és az idősotthonjog,

– a családjog és az örökösödési jog,

– az ingatlanjog és a telekjog, valamint

– a bankjog és a tőkepiaci jog területén.

A cselekvőképességet, illetve a végintézkedési képességet érintő kérdések esetén szakorvosokat kérünk fel, összehangoljuk a munkájukat, és összefoglaljuk az eredményeket annak érdekében, hogy ezekben az előzetes jogi kérdésekben is egy kézből nyújthassunk szolgáltatásokat.

Irodánk Münchenben található, kirendeltségeink Augsburgban, Ulmban, Stuttgartban, Karlsruhében, Lipcsében és Berlinben működnek. Emellett zürichi telephelyünkön a svájci joggal kapcsolatos tanácsadást nyújtunk, és határokon átnyúló esetekkel is foglalkozunk.

Senioren Anwalt 24

Üdvözöljük!

Senioren Anwalt 24

Kompetenciáink az időseket érintő jogi kérdésekben

  • gondoskodási jog és gondnoksági jog

  • gondozási jog és idősotthonjog

  • családjog és örökösödési jog

  • telekjog és ingatlanjog

  • bankjog és tőkepiaci jog

  • munkajog külföldi házvezetők számára

Please call us, and we will be happy to advise you!

Contact us for a free preliminary telephone consultation

Telephone: 0800 300 3355

Monday – Friday: 8:00 am – 10:00 pm
Saturday – Sunday: 8:00 am – 8:00 pm

Senioren Anwalt 24

A CSELEKVŐKÉPESSÉGET ÉS A VÉGINTÉZKEDÉSI KÉPESSÉGET ÉRINTŐ KÉRDÉSEK

Napjainkban egyre többen érnek meg magas kort. Sajnos azonban az életkor előrehaladtával a mentális betegségek veszélye is nő.

Éppen ezért minden jogi ügyben különös figyelmet fordítunk cselekvőképesség és a végintézkedési képesség meglétére az érintett időseknél.

Senioren Anwalt 24

A cselekvőképesség jogi kérdései

A cselekvőképesség a jogügyletekben való önálló és teljes hatékonysággal történő részvétel képessége. A BGB (német Polgári Törvénykönyv) alapvetően minden embert cselekvőképesnek tekint, és a 104. § csak a cselekvőképesség alóli kivételeket, nevezetesen a korlátozott cselekvőképességet és a cselekvőképtelenséget szabályozza.

Cselekvőképtelenek – a hétéves kor alatti kiskorúak mellett – azok a személyek is, akik olyan mentális zavarban szenvednek, amely kizárja a szabad akaratnyilvánítást, és jellegénél fogva nem csupán átmeneti, v.ö. BGB 104. §. A cselekvőképtelen személyek akaratnyilvánításai semmisek, v.ö. BGB 105. §. Mentális zavarnak számítanak többek között a demencia, a szellemi fogyatékosság, a téveszmék és hallucinációk, az alkoholbetegség és az affektív zavarok. A gondnoksági bíróság az érintett számára – szükség esetén – gondnokot jelöl ki törvényes képviselőként, BGB 1896. §.

Senioren Anwalt 24

A végintézkedési képesség jogi kérdései

A BGB 2229. § (4) bekezdése szerint nem végrendelkezhet az, aki mentális zavar, mentális gyengeség vagy tudatzavar miatt nincs abban a helyzetben, hogy egy általa kinyilvánított akarat jelentőségét belássa, és ezen belátás értelmében cselekedjen.

A törvény alapesetben feltételezi a végintézkedési képesség meglétét. Annak nem megléte a kivétel, és ezért azt annak a személynek kell bizonyítania, aki az örökhagyó cselekvő- vagy végintézkedési képtelenségére hivatkozik. Kétség esetén a hagyatéki bíróság a végintézkedési képesség meglétéből indul ki.

Please write us, and we will be happy to advise you!

Contact us for a free preliminary E-Mail consultation