Seniorenanwalt24

Pomoc při prevenci

celoněmecká pomoc v oblasti práv seniorů

Seniorenanwalt24

Pomoc při prevenci

V popředí právní „prevence“ stojí tzv. preventivní plná moc. V preventivní plné moci (Vorsorgevollmacht) a v ustanovení opatrovníka (Betreuungsverfügung) můžete zmocnit osoby, kterým důvěřujete, aby za Vás v případě nouze řešily všechny potřebné záležitosti.

V rámci institutu „dříve vysloveného přání“ (Patientenverfügung) můžete poskytnout přesné pokyny pro léčbu konkrétních situací onemocnění.

Poradíme Vám v otázkách možností a rizik zamýšleného zplnomocnění, prověříme stávající preventivní plné moci a pomůžeme Vám zajistit právně závazné plné moci a opatření.

Senioren Anwalt 24

Vítejte!

Pomoc při prevenci

Preventivní plná moc (Vorsorgevollmacht)

Preventivní plnou mocí může jedna osoba zmocnit druhou osobu, aby pro ni vykonávala všechny nebo jen určité úkoly.

V okamžiku udílení plné moci musí být zmocnitel svéprávný.

Zplnomocněná osoba (zmocněnec) by zpravidla měla plnou moc využít pouze v případě, že zmocnitel – například z důvodu demence, která mezitím propukla – již nemůže sám za sebe jednat. Předpokladem udělení preventivní plné moci je bezpodmínečná osobní důvěra zmocnitele ke zmocněnci.

Poradíme Vám k otázce formy preventivní plné moci. Prozkoumáme Vámi předložené plné moci, poradíme Vám s právními riziky a představíme Vám alternativní právní předpisy.

Pomoc při prevenci

Ustanovení opatrovníka (Betreuungsverfügung)

Není-li plnoletá osoba schopna obstarat si zcela nebo částečně své záležitosti v důsledku duševního nebo psychického onemocnění, ustanoví pro něho opatrovnický soud (Betreuungsgericht) na její žádost nebo z moci úřední opatrovníka, § 1896 odst. 1 věta 1 BGB.

V ustanovení opatrovníka je možné určit, kdo má být opatrovníkem a kdo ne, pokud by bylo opatrovnictví nutné.

Při výběru opatrovníka musí opatrovnický soud zohlednit návrhy uvedené v ustanovení opatrovníka v rámci § 1897 odst. 4 BGB.

V důsledku účinného ustanovení opatrovníka může být často zabráněno opatrovnictví cizími osobami. Poradíme Vám při výběru vhodné osoby a se zformulováním ustanovení opatrovníka.

Pomoc při prevenci

Dříve vyslovené přání (Patientenverfügung)

Pod právním institutem „dříve vyslovená přání“ se rozumí opatření, jímž osoba předem souhlasí nebo zakazuje lékařská ošetření, jakými jsou zdravotní prohlídky, lékařské zákroky nebo léčebné postupy, pokud již toho není sama v danou dobu schopna.

Rozhodující je zde § 1901a odst. 1 věta 1 BGB. Musí však být předem přesně stanoveno, v jakých případech medicínského charakteru by mělo být toto opatření použito a co by mělo být z lékařských postupů povoleno a co nikoli.

Právní institut „dříve vyslovené přání“ obsahuje různé ošetřovatelské, lékařské a právní aspekty.

Poradíme Vám komplexně ve všech aspektech, které je třeba brát v úvahu, a pomůžeme Vám – na požádání i po konzultaci s pečovateli a lékaři – sestavit individuální opatření.

Please call us, and we will be happy to advise you!

Contact us for a free preliminary telephone consultation

Telephone: 0800 300 3355

Monday – Friday: 8:00 am – 10:00 pm
Saturday – Sunday: 8:00 am – 8:00 pm

Please write us, and we will be happy to advise you!

Contact us for a free preliminary E-Mail consultation