Seniorenanwalt24

Pomoc při péči

celoněmecká pomoc v oblasti práv seniorů

Seniorenanwalt24

Pomoc při péči

Diskuze na téma péče je velmi důležitá, protože ji jednou může potřebovat každý z nás.

Lidé stále více stárnou a rodinní příslušníci se o ně mohou starat stále méně a méně.

O to důležitější je proto učinit včasná opatření k zajištění péče v domácím prostředí nebo ve vhodných pečovatelských zařízeních.

Znalost vlastních práv je přitom obzvláště důležitá, aby bylo možné dosáhnout optimálního rozsahu služeb uzpůsobených individuálním potřebám.

Poradíme Vám ve všech otázkách týkajících se péče a bydlení ve stáří, tj. v otázkách práva na péči (Pflegerecht) a práva týkajícího se domovů pro seniory (Heimrecht). Dále nabízíme prověření smluv o ambulantní a ústavní péči a opatrovnictví.

Senioren Anwalt 24

Vítejte!

Pomoc při péči

Domácí péče

Domácí péče se blíží představám dotčených osob často nejvíce. Při domácí péči se dostává lidem, kteří ji potřebují, potřebné pomoci s obstaráváním domácnosti, ale i ošetřovatelské a lékařské péče v prostředí domova. Tuto péči mohou poskytovat pečující rodinní příslušní, ambulantní pečovatelská služba, která dochází jednou týdně nebo každý den, případně opatrovníci a pečovatelé, kteří žijí s danou osobou v jedné domácnosti („24hodinová péče“).

Mnohým sporům a problémům s pečovatelskými službami, zprostředkovatelskými agenturami a domácími či zahraničními pečovateli by bylo možné se vyhnout, pokud by bylo již před podpisem smlouvy na obou stranách jasno. Podáme Vám komplexní poradenství o právních aspektech domácí péče a můžeme také důsledně hájit Vaše zájmy ve vztahu k přiděleným nebo zaměstnaným opatrovníkům a pečovatelům.

Pomoc při péči

Péče v zařízeních

Pokud nepřichází v úvahu opatrovnictví a péče v domácím prostředí vykonávané ambulantními službami, převezmou tento úkol zařízení ústavní péče. Nabídka pečovatelských zařízení je různorodá a v důsledku stále se zvyšující očekávané délky života lidí je stále rozsáhlejší. V závislosti na potřebné míře pomoci a péče rozlišujeme mezi penziony pro seniory (Altenwohnheim), domovy pro seniory (Altenwohnheim) a domy s pečovatelskou službou (Pflegeheim).

Právo na péči zahrnuje řadu individuálních aspektů. Péče je financována především z pojištění dlouhodobé péče. Poradíme Vám ve všech právních otázkách souvisejících s krátkodobou péčí nebo ústavní péčí, zejména v záležitostech financování pobytu v domově, uzavření soukromoprávní smlouvy s domovem, práv vyplývajících ze zákona o smlouvách o bydlení a péči (WBVG) a nároku na dávky z pojištění dlouhodobé péče.

Please call us, and we will be happy to advise you!

Contact us for a free preliminary telephone consultation

Telephone: 0800 300 3355

Monday – Friday: 8:00 am – 10:00 pm
Saturday – Sunday: 8:00 am – 8:00 pm

Please write us, and we will be happy to advise you!

Contact us for a free preliminary E-Mail consultation