Seniorenanwalt24

EPomoc při opatrovnictví

celoněmecká pomoc v oblasti práv seniorů

Seniorenanwalt24

EPomoc při opatrovnictví

Opatrovnictví neznamená zbavení práv. Někdy se již lidé nedokážou sami rozhodovat a potřebují podporu, pomoc a ochranu. Pokud dotčené osoby neudělily preventivní plnou moc a jiné osoby za ně nemohou jednat, nařídí jim opatrovnický soud právní opatrovnictví. Právní opatrovnictví je poskytováno osobám starším 18 let, které nejsou schopny se samy rozhodovat.

V případě, že se zvažuje o ustanovení nebo zrušení procesu opatrovnictví, doporučujeme právní pomoc. Můžeme zastupovat Vaše zájmy a pomoci Vám najít nejlepší řešení – ať už jako dotčené osobě nebo jejím rodinným příslušníkům.

Senioren Anwalt 24

Vítejte!

EPomoc při opatrovnictví

Zajištění opatrovnictví

Není-li plnoletá osoba schopna obstarat si zcela nebo částečně své záležitosti v důsledku duševního nebo psychického onemocnění, ustanoví pro něho opatrovnický soud (Betreuungsgericht) na jeho žádost nebo z moci úřední opatrovníka, § 1896 odst. BGB.

Na žádost dotčené osoby, případně z podnětu rodinných příslušníků, můžeme požádat o poskytnutí právního opatrovnictví. Kromě toho můžeme na žádost dotčené osoby objasnit opatrovnickému soudu, že jsme sami ochotni převzít právní opatrovnictví a jsme srozuměni se jmenováním do pozice opatrovníka.

EPomoc při opatrovnictví

Ustanovení opatrovnictví

Ustanovení opatrovníka není konečnou záležitostí. Opatrovaná osoba, ale i blízcí příbuzní a opatrovnický orgán se mohou proti opatrovnictví odvolat. Stejně tak může být změněn opatrovník nebo rozšířen či omezen okruh jeho úkolů. Z vlastního podnětu soud přezkoumá nejméně jednou za sedm let, zda by mělo opatrovnictví pokračovat beze změny.

Vůči navrženému nebo již opatrovnickým soudem ustanovenému opatrovnictví můžeme podat stížnost, pokud dotčená osoba s ustanovením opatrovnictví nesouhlasí jako s takovým nebo nesouhlasí s výběrem opatrovníka.

Please call us, and we will be happy to advise you!

Contact us for a free preliminary telephone consultation

Telephone: 0800 300 3355

Monday – Friday: 8:00 am – 10:00 pm
Saturday – Sunday: 8:00 am – 8:00 pm

Please write us, and we will be happy to advise you!

Contact us for a free preliminary E-Mail consultation