Seniorenanwalt24

Pomoc při nástupnictví

celoněmecká pomoc v oblasti práv seniorů

Seniorenanwalt24

Pomoc při nástupnictví

Regulací nástupnictví je často sledováno několik cílů: vlastní ekonomická soběstačnost, spravedlivé zacházení se všemi členy rodiny, minimalizace daňového zatížení a v případě podnikatelů zajištění kontinuity podnikání.

Seniorům a jejich rodinným příslušníkům nabízíme komplexní poradenství v oblasti dědického práva a dědického daňového práva a převzetím vykonání závěti můžeme významně přispět k zachování majetku a vyvarování se konfliktů.

Senioren Anwalt 24

Vítejte!

Pomoc při nástupnictví

Poslední vůle

Poslední vůlí může zůstavitel zcela nebo zčásti zrušit nebo změnit právní nástupnictví. V případě dědictví se dědická posloupnost neuskuteční podle právních předpisů, nýbrž podle pokynů zůstavitele stanovených v jeho poslední vůli. Určením jednoho dědice nebo více dědiců, ustanovením předběžných a následných dědiců a uspořádáním závěti, rozdělením pozůstalosti nebo vykonáním závěti může zůstavitel vědomě a aktivně rozhodnout, jak se má naložit v rámci převodu majetku s jeho životním dílem. Existuje mnoho způsobů převodu majetku.

Našim klientům poskytujeme podporu při rozhodování a pomáháme jim při převodu majetku, počínaje darováním majetku ještě během jejich života přes vykonávání poslední vůle až po zakládání nadací a dalších subjektů, které zajišťují ochranu majetku.

Pomoc při nástupnictví

Vykonání závěti

Nařízeným vykonáním závěti může být vůle zůstavitele účinně prosazována. Vykonavatel musí vykonat poslední vůli zůstavitele a zabývat se i otázkami sporu o pozůstalý majetek. Může být vyzván k rozdělení majetku (tj. krátkodobý dohled, dokud nebudou všechny body závěti zpracovány, něm. Abwicklungsvollstreckung) nebo může spravovat pozůstalost po určitou delší dobu (tzv. Dauervollstreckung); samozřejmě mohou být žádoucí oba tyto postupy. Vykonavatel není vázán pokyny dědiců, musí vykonávat pouze poslední vůli zůstavitele.

Naší činností v pozici vykonavatele závěti můžeme dědicům ulevit v pro ně již i tak stresující situaci. Diskuze o pozůstalosti je často spojena s řadou právně náročných činností, pro které by jinak dědicové museli vyhledávat právní nebo daňové poradenství. Kromě ke snížení pracovního nasazení dědiců přispíváme také k zachování majetku a smíru mezi spoludědici.

Please call us, and we will be happy to advise you!

Contact us for a free preliminary telephone consultation

Telephone: 0800 300 3355

Monday – Friday: 8:00 am – 10:00 pm
Saturday – Sunday: 8:00 am – 8:00 pm

Please write us, and we will be happy to advise you!

Contact us for a free preliminary E-Mail consultation

München

Maximilianstr. 2
80539 München

Fon +49 89 2154679-50
Fax +49 89 2154679-52

muenchen@seniorenanwalt24.de

Augsburg

Werner-Haas-Str. 8
86153 Augsburg

Fon +49 821 570890-50
Fax +49 821 570890-52

augsburg@seniorenanwalt24.de

Ulm

Magirus-Deutz-Str. 12
89077 Ulm

Fon +49 731 141134-50
Fax +49 731 141134-52

ulm@seniorenanwalt24.de

Leipzig

Menckestr. 56
04155 Leipzig

Fon +49 341 242565-50
Fax +49 341 242565-52

leipzig@seniorenanwalt24.de

Berlin

Pariser Platz 6a
10117 Berlin

Fon +49 30 1208531-50
Fax +49 30 1208531-52

berlin@seniorenanwalt24.de

© 2017 • SENIORENANWALT24

IMPRESSUMDATENSCHUTZHAFTUNGSAUSSCHLUSS